Urmareste-ne pe Facebook
Laurentiu Sarghie: 0722.40.20.80

Politica de procesare a datelor cu caracter personal

Politică de procesare a datelor cu caracter personal

Protejarea intimităţii Dumneavoastră la utilizarea paginii noastre web este deosebit de importantă pentru noi. De aceea, în continuare vă informăm în detaliu cu privire la politica de procesare a datelor cu caracter personal, precum și a datelor anonime.

Prezenta politică de utilizare a datelor cu caracter personal prezintă politicile și procedurile privind informațiile pe care le procesăm de la sau despre clienții noștri și despre utilizarea produselor și serviciilor noastre.

S.C. TEMPERA ADVERTISING SRL, persoană juridică română, cu sediul în localitatea București, B-dul Timişoara 84 Bucureşti sect 6, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40 /7882 /2007, Cod fiscal RO 21597794 (denumită în continuare „Operator”)

intenționează să vă ofere un nivel adecvat de confort și încredere în modul în care procesăm și protejăm informațiile pe care le colectăm.

 1. Modalitatea de utilizare a datelor cu caracter personal vizate

În aceasta secțiune veți regăsi informații despre:

 1. Categoriile de date cu caracter personal pe care le procesăm;

 2. Sursa din care provin datele cu caracter personal, în cazul în care datele cu caracter personal nu au fost obţinute direct de la persoana vizată;

 3. Scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal.

Operatorul procesează următoarele categorii de date:

  1. Nume si prenume;

  2. Cod numeric personal;

  3. Adresa de domiciliu / reședință / poștală

  4. Date privind actul de identitate (număr, serie, valabilitate, instituția emitentă);

  5. Cont bancar;

  6. Numărul de telefon/ fax;

  7. Adresa de e-mail;

  8. Adresa de facturare;

  9. Adresa IP (statica/dinamica);

  10. Cookies.

Politica noastră de procesare a datelor cu caracter personal se aplică inclusiv datelor colectate prin intermediul portalului. Operatorul nu își asumă răspunderea pentru datele colectate de alte site-uri/portaluri accesate de Dumneavoastră concomitent sau prin intermediul link-urilor accesate de pe portalul nostru.

Sursa datelor cu caracter personal procesate este : e-mail, site, contracte de prestari servicii si/ sau livrari de bunuri.

Aceste date cu caracter personal vor fi procesate exclusiv în următoarele scopuri:

 1. în vederea vânzării către dumneavoastră a oricărui produs și/sau serviciu al Operatorului;

 2. în scopuri de marketing (cum ar fi contactarea dvs., inclusiv prin poștă, e-mail, fax, mesaje text sau telefon, în legatură cu oferta noastră de bunuri sau servicii);

 3. pentru efectuarea de studii de piață în vederea determinării gradului de satisfacție al clienților;

Baza legală pentru această prelucrare este reprezentata de:

 • obligatii legitime ale Operatorului, și anume [Ordinul nr. 3769/2015 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA.

 • executarea unui contract între dvs. și Operator și / sau luarea de măsuri, la cererea dvs., pentru a încheia un astfel de contract

 1. Transferul de date cu caracter personal

Datele Dumneavoastră cu caracter personal:

X □ Nu vor fi transferate în alte state

Pot fi transferate către următorii destinatari: S.C FAN COURIER EXPRESS [*].

[*] În scopul furnizării bunurilor și serviciilor dumneavoastră, putem transfera datele dumneavoastră cu caracter personal către partenerii noștri (companii de curierat rapid) care asigură un nivel adecvat de protecție a prelucrării datelor cu caracter personal, conform standardelor de protecție în vigoare.

În afara celor de mai sus, datele nu vor fi transmise către alți terți, precum baze de date de marketing sau companii de marketing direct.

În plus față de dezvăluirile menționate mai sus, putem divulga către autorități datele Dumneavoastră personale în cazul în care această divulgare este necesară pentru respectarea unei obligații legale la care suntem supuși sau pentru a vă proteja interesele vitale sau interesele vitale ale altei persoane fizice. De asemenea, putem divulga datele Dumneavoastră personale în cazul în care această divulgare este necesară pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale, fie în cadrul procedurilor judiciare, fie în cadrul unei proceduri administrative sau extrajudiciare.

Facilitățile de găzduire pentru web site-ul nostru sunt situate în [specificati tara].

 1. Retenția datelor cu caracter personal

Vom pastra datele dumneavoastra cu caracter personal atât cât va fi necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare mentionate la punctul 1 de mai sus, doar dacă o perioadă mai lunga de timp nu este solicitată prin lege.

Fără a aduce atingere celorlalte dispoziții din această secțiune, putem să vă păstrăm datele Dumneavoastră cu caracter personal atunci când stocarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale la care suntem supuși sau pentru a vă proteja interesele vitale sau interesele vitale ale unei alte persoane fizice.

După încetarea operațiunilor de procesare, datele Dumneavoastră cu caracter personal vor fi:

distruse prin procedee care nu permit reconstituirea acestora sau

anonimizate

 1. Amendamente

Urmare a modificarilor legislative sau a intervenirii unor situatii noi din punct de vedere operational, este posibil să actualizăm periodic această politică publicând o nouă versiune pe web site-ul nostru, astfel incat politica de prelucrare a datelor cu caracter personal sa fie aliniata cerintelor legale.

În acest sens, vă recomandăm să verificați ocazional această pagină pentru a vă asigura că ati luat cunostinta de ultima versiune a politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal.

 1. Drepturile Dumneavoastră

În această secțiune, am rezumat drepturile pe care le aveți în temeiul legislației privind protecția datelor cu caracter personal. Unele drepturi sunt complexe și nu toate detaliile au fost incluse în rezumatele noastre. În consecință, vă recomandăm să citiți legile și îndrumările relevante din partea autorității de reglementare pentru o explicație completă a acestor drepturi.

Principalele Dumneavoastra drepturi în temeiul legii privind protecția datelor cu caracter personal sunt:

 1. Dreptul de acces – dreptul de a obţine din partea Operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective, împreună cu anumite informații suplimentare. Aceste informații suplimentare includ detalii privind scopul prelucrării, categoriile de date cu caracter personal în cauză și destinatarii datelor cu caracter personal. Dacă drepturile și libertățile celorlalți nu sunt afectate, vă vom furniza o copie a datelor dvs. personale. Prima copie va fi furnizată gratuit, dar copiile suplimentare pot fi supuse unei taxe rezonabile, bazată pe costurile administrative.

 2. Dreptul la rectificare – dreptul de a obţine de la Operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc;

 3. Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – dreptul de a obţine din partea Operatorului ştergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar Operatorul are obligaţia de a şterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazurile expres prevăzute de legislația privind protecția datelor cu caracter personal. Aceste circumstanțe includ:

 • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod;

 • vă retrageți consimțământul pentru procesarea bazată pe consimțământ;

 • vă opuneți prelucrării în conformitate cu anumite norme din legislația aplicabilă privind protecția datelor;

 • prelucrarea este în scopuri de marketing direct;

 • datele cu caracter personal au fost procesate ilegal.

Cu toate acestea, există excluderi ale dreptului de ștergere, în măsura în care prelucrarea este necesară este necesară prelucrarea:

 • pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și la informare;

 • pentru respectarea unei obligații legale;

 • sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale.

 1. Dreptul de a obține restricționarea prelucrării – dreptul de a obţine din partea Operatorului restricţionarea prelucrării în cazurile expres prevăzute de legislația privind protecția datelor cu caracter personal. Aceste circumstanțe includ

 • contestați acuratețea datelor cu caracter personal;

 • prelucrarea este ilegală, dar vă opuneți ștergerii;

 • nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar aveți nevoie de date personale pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale;

 • v-ați opus procesării.

În cazul în care prelucrarea a fost restricționată pe această bază, astfel de date cu caracter personal pot, cu excepţia stocării, să fie prelucrate numai cu consimţământul Dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă sau pentru protecţia drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.

 1. Dreptul la opoziție – dreptul de a vă opune prelucrării, din motive legate de situaţia particulară în care vă aflați, în temeiul legislației privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri;

  Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dvs. personale în scopuri de marketing direct (inclusiv profilarea în scopuri de marketing direct). Dacă faceți o astfel de obiecție, vom înceta să procesăm datele dvs. personale în acest scop.

 2. Dreptul la portabilitate – dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc şi pe care le-ați furnizat Operatorului într-un format structurat şi aveti dreptul de a transmite aceste date altui operator, în condițiile expres prevăzute de legislația privind protecția datelor cu caracter personal;

 3. Dreptul de a depune plângere în faţa autorităţii de supraveghere; și

 4. Dreptul de a vă retrage consimțământul.

Vă puteți exercita oricare dintre drepturile în legătură cu datele dumneavoastra personale prin oricare din urmatoarele modalitați: transmiterea unei notificări scrise, în format fizic la adresa București, B-dul Timişoara 84 Bucureşti sect 6, sau electronic la adresa de e-mail: dpo@tempera.ro

 1. Securitatea datelor

 1. Identificarea si autentificarea. Operatorul își desfășoară activitatea în conformitate cu cerințele legale. Accesul la datele cu caracter personal este permis doar personalului autorizat.

 2. Persoanele împuternicite au acces la datele cu caracter personal in baza parolelor. Sunt implementate măsuri de administrare a parolelor și măsuri de control, inclusiv prin lungimea minima a parolei, precum si obligația de a schimba periodic parolele si de a nu refolosi vechile parole. Toate parolele sunt tratate ca informații sensibile si confidențiale.

 3. Colectarea datelor. Datele cu caracter personal sunt colectate si introduse în baza de date prin persoane special desemnate în acest sens.

 4. Accesul in clădire si computerele. Clădirea este păzită de personal calificat si supravegheata video. Folosirea computerelor este supusa autentificării in baza parolelor folosite.

 5. Instruirea personalului autorizat de către Operator. Personalul autorizat este informat periodic cu privire la politicile de securitate si referitor la procedurile de prelucrare a datelor cu caracter personal.

 6. Imprimarea datelor. Dreptul de a imprima date din bazele de date cu caracter personal este limitat doar la personalul autorizat si doar pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu.

 7. Politica de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal este întregita de sistemul de protecție prin faptul că:

 • Toate echipamentele și resursele electronice sunt protejate în mod corespunzător. Accesul la acestea este permis doar persoanelor autorizate.

 • Personalul autorizat a fost instruit să nu lase computerele nesupravegheate atâta timp cât sunt în funcțiune și conectate la o anumită aplicație. Operatorul a implementat soluții și dispozitive de supraveghere a accesului la computer, cum ar fi protecția parolată.

 1. Despre noi

Acest web site este deținut și operat de către S.C. Tempera Advertising S.R.L.

Ne puteti contacta prin oricare din următoarele modalități:

 1. prin poștă, la a;dresa poștală : București, B-dul Timişoara 84 Bucureşti sector 6, cod postal 061334

 2. prin telefon, la 021.315.55.05;

 3. prin fax, la 021.315.55.03;

 4. adresa de e-mail : dpo@tempera.ro

Puteți obține o copie a informațiilor stocate, in vederea portării acestora, adresând o

solicitare prin e-mail catre adresa de mai sus.

To Top